Privatumo politika

Privatumo Politika

Įmonė UAB „Audeamus“ (juridinio asmens kodas – 304443416, buveinės adresas Bajorų 14, Riešė, LT-14265, kontaktinis telefonas +37069000109, el. pašto adresas – info@veggie.lt) kaip prekinio ženklo ir internetinės parduotuvės „Veggie.lt“ bei Jūsų asmens duomenų valdytoja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įsipareigoja kruopščiai ir atsakingai tvarkyti minėtos elektroninės parduotuvės lankytojų bei klientų asmens duomenis.

Toliau esančiame aprašyme kviečiame Jus susipažinti kaip konkrečiai įmonė UAB „Audeamus“ tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šio aprašymo esmė – aiškiai ir suprantamai informuoti Jus apie tai kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vykdant komercinę veiklą per „Veggie.lt“ prekinį ženklą. Kilus klausimams Jūs galite kreiptis į mus elektroniniu paštu info@veggie.lt dėl visų su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų.

1.1. Asmens duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei jų būtinumą vykdant nustatytą veiklą. Šiuo atveju įmonė UAB „Audeamus“ yra Jūsų asmens duomenų valdytoja, kuri vykdydama prekinio ženklo „Veggie.lt“ numatytą veiklą neišvengiamai privalo tvarkyti kai kuriuos Jūsų asmens duomenis.

1.2. Asmens duomenys – tai yra bet kuri identifikacinio pobūdžio informacija, kuria galima tiesiogiai arba netiesiogiai, tačiau neginčijamai nustatyti žmogaus tapatybę. Pavyzdžiui: Vardas, Pavardė, gyvenamoji vieta (siuntimo adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

1.3. Duomenų tvarkymas – bet koks asmens duomenų pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai, tačiau neginčijamai nustatyti asmens tapatybę, naudojimas pagal nustatytą paskirtį. Pavyzdžiui užsakovo kontaktiniai duomenys, kurie yra būtini norint pristatyti siuntą.

1.4. Slapukai – tai smulkios tekstinės rinkmenos, kurios yra laikinai įrašomos į tinklalapio lankytojų elektroninius įrenginius tam, kad optimizuoti lankytojo patirtį elektroninėje svetainėje. Pavyzdžiui slapukai, kurie išsaugo į krepšelį sudėtų prekių sąrašą, kuris automatiškai atnaujinamas kai lankytojas dar kartą prisijungia prie svetainės.

Priklausomai nuo naudojimo paskirties ir tik esant būtinybei mes renkame šiuos lankytojų ir klientų asmens duomenis:

2.1. Jūsų Vardą,
2.2. Pavardę,
2.3. Siuntimo adresą,
2.4. Telefono numerį,
2.5. Paštą,
2.6. IP adresą,
2.7. Jūsų elgsenos modelių statistinius duomenis,
2.8. Informaciją apie elektroninės svetainės apsilankymus,
2.9. Analitinė puslapių lankytojų srautų informacija.

3.1. Užsakymų vykdymas – mes naudojame Jūsų Vardą, Pavardę, Siuntimo adresą, telefono numerį bei el. paštą tam, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti siuntinį. Telefono numeris bei el. paštas taip pat saugomi kaip tiesioginio susiekimo įrankis užtikrinantis galimybę susisiekti su Jumis kai turime aktualių žinių dėl Jūsų užsakymo.

3.2. Svetainės optimizavimas – naudojame Jūsų elgsenos modelių statistinius duomenis siekiant optimizuoti elektroninę parduotuvę bei palengvinti apsipirkimo patirtį. (Pavyzdys: renkame duomenis kiek kokiame puslapyje yra praleidžiama laiko tam, kad galėtume pagerinti Jūsų patirtį mūsų svetainėje).

3.3. Renkame informaciją apie elektroninės svetainės apsilankymus tam, kad galėtume naudojantis trečiųjų šalių pagalba pateikti aktualius pasiūlymus apie parduotuvės prekes ir paslaugas galimai jas dominantiems žmonėms.

3.4. Analitinė puslapių srautų informacija bei lankytojų elgsenos modelių informacija yra saugoma trečiųjų asmenų laikantis asmens duomenų apsaugos reglamento ((ES) 2016/679) reikalavimų tam, kad galėtume optimizuoti svetainės darbą ir pagerinti jos lankytojų apsipirkimo patirtį.

4.1 Jūs bet kada galite nesutikti leisti mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis kreipdamiesi info@veggie.lt tačiau kai kuriais atvejais mes negalėsime įvykdyti teikiamų paslaugų jeigu neturėsime Jūsų būtinų asmens duomenų jų išpildymui.

5.1. Jūsų asmens duomenys yra perduodami patikimoms trečiosioms šalims su kuriomis esame sudarę sutartis ir tik esant būtinybei siekiant užtikrinti mūsų siūlomų paslaugų įvykdymą.

5.2. Būtinieji asmens duomenys yra perduodami kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms.

5.3. Jūsų asmens duomenys taip pat perduodami trečiosioms šalims rinkodaros bei reklaminės kampanijos tikslais.

6.1. Jūs galite kreiptis el. Paštu info@veggie.lt dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų ir mes Jus supažindinsime su visais turimais Jūsų asmens duomenimis bei informuosime Jus kaip juos galite valdyti.

7.1 Jūs galite keisti ar tikslinti savo asmens duomenis prisijungę prie savo asmeninio profilio mūsų svetainėje, kur asmeninio profilio aplinkoje galėsite pakeisti ar patikslinti aktualius asmens duomenis.

8.1. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į mus su prašymu panaikinti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, tačiau kai kuriais atvejais pašalinus būtinuosius asmens duomenis mes nebeturėsime galimybės įvykdyti Jūsų užsakytų paslaugų.

9.1. Jūs visada turite teisę apriboti mus tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų duomenys yra netikslūs ar manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų asmens duomenų apsaugos teisės.

10.1. Bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kreipdamiesi el. Paštu info@veggie.lt

11.1. Teisė į duomenų perkeliamumą apibūdinama kaip galimybę gauti mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų sąrašą pritaikytą komuteriu peržiūrėti formatą, kurį mes galime perduoti Jūsų nurodytiems gavėjams.

11.2. Jeigu norėtumėte pasinaudoti šia teise, galite kreiptis el. Paštu info@veggie.lt

12.1. Visus prašymus susijusius su Jūsų asmens duomenų apsauga galite siųsti mums el. paštu info@veggie.lt

13.1. Slapukai – tai nekenksmingos smulkios tekstinės rinkmenos, kurios yra laikinai įrašomos į tinklalapio lankytojų elektroninius įrenginius tam, kad optimizuoti lankytojo patirtį elektroninėje svetainėje. Pavyzdžiui slapukai, kurie išsaugo į krepšelį sudėtų prekių sąrašą, kuris automatiškai atnaujinamas kai lankytojas dar kartą prisijungia prie svetainės.

14.1. Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės turinį Jūsų įrenginyje. Techniniai slapukai užtikrina teisingą interneto svetainės funkcionalumą bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam internetinės svetainės veikimui. Be jų negalima  sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje.Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

14.2. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  interneto svetainės funkcionalumą ir padaryti ją patogia bei efektyvia naudoti. Funkciniai slapukai taip pat padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis ir išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį.Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

14.3. Analitiniai slapukai. Skirti geriau pažinti mūsų internetinės svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti jos veikimą prie Jūsų poreikių. Šių slapukų pagalba taip pat analizuojame savo veiklos komercinį efektyvumą. Analitinių slapukų pagalba siekiame užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų internetiniame tinklapyje Jums būtų naudingi ir prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant  atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Prekiu ir Prenumeratų Pirkimo - Pardavimo taisyklės

Įmonė UAB „Audeamus“ (juridinio asmens kodas – 304443416, buveinės adresas Bajorų 14, Riešė, LT-14265, kontaktinis telefonas +37069000109, el. pašto adresas – info@veggie.lt) kaip prekinio ženklo ir internetinės parduotuvės „Veggie.lt“ bei Jūsų asmens duomenų valdytoja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įsipareigoja kruopščiai ir atsakingai tvarkyti minėtos elektroninės parduotuvės lankytojų bei klientų asmens duomenis.

Toliau esančiame aprašyme kviečiame Jus susipažinti kokios taisyklės taikomos prekių ir prenumeratų pirkimo – pradavimo procedūrai.

Šio aprašymo esmė – aiškiai ir suprantamai informuoti Jus apie tai kaip ir kokiomis taisyklėmis bei įsipareigojimais vadovaujamės produktų bei prenumeratų pirkimo ir pardavimo metu. Šių taisyklių patvirtinimas atsiskaitymo metu laikomas Pirkėjo ir Pardavėjo intencija sudaryti nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį (toliau Sutartis). Po užsakymo pateikimo ir apmokėjimo gavimo laikoma, kad sutartis yra sudaryta. Nuo tos akimirkos pradeda veikti šioje sutartyje nurodytos taisyklės.

Užsakymo pateikimo metu Pirkėjas patvirtindamas, kad sutinka su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis, neginčytinai patvirtina, kad gali sudaryti šią sutartį, su sąlygomis susipažino, su jomis besąlygiškai sutinka ir jų laikysis viso užsakymo vykdymo metu.

Ši taisyklių versija yra patvirtinta ir įsigalioja nuo 2020-11-25d. Ši versija panaikina visas prieš tai buvusias pirkimo – pardavimo taisykles. 

Pardavėjas turi neginčytiną teisę, bet kuriuo metu pakeisti šias pirkimo – pardavimo taisykles neinformavęs apie tai Pirkėjo. 

Užsakymams kurie buvo pateikti iki sutarties sąlygų pakeitimo galioja anksčiau nustatytos, išskyrus tuos atvejus kai naujų taisyklių nesilaikymas nusižengtų tuo metu galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

Kilus klausimams Jūs visada galite kreiptis į mus elektroniniu paštu info@veggie.lt dėl visų su šiuo susitarimu susijusių klausimų.

Pardavėjas – Įmonė UAB “Audeamus”, juridinio asmens kodas 304443416, registracijos adresas Bajorų 14, Riešė, LT-14265, kontaktinis telefonas +37069000109, el. pašto adresas – info@veggie.lt, veikiantis per jo valdomą įregistruotą prekinį ženklą – Veggie.lt.

Pirkėjas – asmuo (fizinis ar juridinis) apmokėjęs prašomą sumą už Veggie.lt el. parduotuvėje užsakytas prekes bei paslaugas.

Lankytojas – asmuo (fizinis ar juridinis), apsilankęs Veggie.lt el. parduotuvėje, tačiau neužsakęs, ar neapmokėjęs prašomos sumos už užsakytas prekes bei paslaugas.

Užsakymas – visi prašymai pateikti Pardavėjui priimtina forma pateikti Pardavėjo siūlomus produktus Pirkėjui.

Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių ar paslaugų pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną.

Atsiėmimas parduotuvėje – tai tinkamai suformuoto, aiškiai suformuluoto, Pardavėjo nustatytu būdu pateikto ir pilnai apmokėto užsakymo individualus atsiėmimas iš Veggie.lt parduotuvės, jos darbo metu. 

Registruotas pirkėjas – asmuo tampa registruotu pirkėju tuomet, kai pateikęs reikiamus asmens duomenis susikuria asmeninę paskyrą Veggie.lt tinklalapyje pateikęs būtinus duomenis ir atlikęs kitus būtinus veiksmus.

Svečias – asmuo užsakymo pateikimo metu nurodęs asmens duomenis, tačiau nepriregistravęs jų susikuriant asmeninę vartotojo paskyrą Veggie.lt

2. 1. Pirkimo pardavimo procedūros taisyklės pradedamos taikyti nuo to momento kuomet pirkėjas (Jūs) sumokate Pardavėjo prašomą sumą pinigų atsiskaitant už Pardavėjo siūlomus produktus bei paslaugas.

2. 2. Asmuo užsakęs, tačiau neapmokėjęs už produktus, ar paslaugas nėra laikomas Pirkėju ir dėl šios priežasties negali reikšti Pardavėjui įpareigojančio intereso į užsakytus produktus. Tiksliau, Pardavėjas nėra įpareigotas vykdyti pateiktą, tačiau neapmokėtą užsakymą. Ši taisyklė taip pat taikoma ir prenumeratos paslaugai.

3. 1. Vykdomi tik apmokėti užsakymai. Ši sąlyga taikoma ir prenumeratų paslaugoms. 

3. 2. Neapmokėti produktų bei prenumeratų užsakymai nevykdomi.

3. 3. Visais užsakymo atvejais taikomas pakavimo mokestis, kuris yra įtrauktas į produktų ir paslaugų kainą.

4. 1. Pardavėjas užtikrina, kad paruošto užsakymo turinys pilnai atitinka vykdomo užsakymo produktų sąrašą. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad produktai prieš įpakuojant ir išsiunčiant yra nepriekaištingos kokybės:

  • Pakuotė nepažeista
  • Vizualiai (kiek tai yra įmanoma nustatyti neišpakuojant) produktų tūrinys nėra pažeistas ar netinkamos vartoti kokybės.
  • Produktų galiojimo laikas išsiuntimo dieną yra netrumpesnis nei 10d. 

4.2. El. parduotuvėje pateiktų produktų nuotraukos gali skirtis nuo realių produktų pakuočių, tačiau Pardavėjas garantuoja, kad Pirkėjui pateikti produktai yra būtent tie produktai kuriuos Pirkėjas užsisakė. 

5. 1. Prenumeratoms taikomos tokios pačios produktų kokybės garantijos kokios numatytos 4. punkte.

5. 2. Papildomai prenumeratai taikoma minimalios produktų kainos garantija. Tiksliau, prenumeratos produktų rinkinukus privalo sudaryti prenumeratoje nurodyta minimali visų jį sudarančių produktų mažmeninių kainų suma. Pvz.: Jeigu nurodyta, kad mažiausia rinkinukų vertė yra 25€, tuomet visų rinkinuke esančių produktų mažmeninių kainų suma (be nuolaidų) turi būti ne mažesnė nei 25€

6. 1. Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas nuo užsakymo gavimo momento pradėti užsakymo vykdymo procedūrą ir pateikti paruoštą užsakymą greičiausią įmanomą terminą. Tačiau priklausoma nuo aplinkybių užsakymai gali užtrukti iki 5d.d.

6. 2. Produktų ir paslaugų užsakymų siuntimui Pardavėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, dėl šios priežasties Pardavėjas neprisiima atsakomybės už siuntimo metu padarytą žalą. Šią žalą turi atlyginti už pervežimą atsakinga trečioji šalis.

6. 3. Atsakomybės perleidimas trečiajai šaliai užsakymų transportavimui nereiškia, kad Pirkėjas neturi teisės kreiptis į Pardavėją dėl žalos atlyginimo. Anaiptol, Pardavėjas skatina Pirkėją sukomunikuoti visą su galimai transportavimo metu užsakymui padarytą žalą.

7. 1. Papildomai 6 punkte nurodytiems Pardavėjo įsipareigojimams, užsakant prenumeratos paslaugą taikomi kiti pristatymo terminai. 

7. 2. Prenumeratos pristatomos laikantis nustatyto siuntimo grafiko, kuris yra nurodytas prenumeratos puslapyje dėl to nuo užsakymo pateikimo iki užsakymo gavimo gali praeiti daugiau nei 6. 1. punkte nurodytas 5d.d. terminas.

8. 1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo metu pateiktų duomenų tikslumą.

8. 2. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju tik užsakymo metu nurodytais kontaktais (el. paštas ir tel. nr.).